အိုဇုန်းလွှာ လွဲမှားသောအသုံးအနှုန်းများ

အိုဇုန်းလွှာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများသည်အိုဇုန်းလွှာဖော်ပြရန်လွဲမှားသောအသုံးအနှုန်းများကိုသုံးလေ့ရှိသည်။ “အားဖြည့်အောက်ဆီဂျင်” သို့မဟုတ်“ သန့်စင်သောလေ” ကဲ့သို့သော သတ်မှတ်ရေးသားချက် များကြောင့် အိုဇုန်းလွှာသည်ကျန်းမာသောအောက်ဆီဂျင်တစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြနေသည်။ အိုဇုန်းသည်အောက်ဆီဂျင်မှကွဲပြားခြားနားသောဓာတုဗေဒနှင့်အဆိပ်ဖြစ်စေသောဂုဏ်သတ္တိများပါ၀င်သော အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အစိုးရများသည် အိုဇုန်းလွှာနှင့် ထိတွေ့မှုကိုကန့်သတ်ရန် ကျန်းမာရေး စံချိန်စံညွှန်းများ (သို့) အကြံပြုချက်များကိုသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ဤ ထိတွေ့မှု ကန့်သတ်ချက် များကို ဇယားတွင်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည်။ (EPA United States Environmental Protection Agency website မှ အကြောင်အရာ ကို ဘာသာပြန် ဆိုထားပါသည်။)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *