အိုဇုန်းလွှာလုံခြုံမှု

အိုဇုန်းသည်ပြင်းထန်သောဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့် အာရုံစူးစိုက်မှု နည်းသော နို့တိုက်သတ္တဝါများကိုမထိခိုက်စေဘဲ ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့် မှိုကဲ့သို့သေးငယ်သော ဇီဝ သက်ရှိများကိုသေစေနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အိုဇုန်းလွှာသည်အခြားခိုင်ခံ့သော ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ ကောင်းစွာမကိုင်တွယ်လျှင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။

အစိုးရတိုင်းသည် မိမိနိုင်ငံဧရိယာနေရာများ၌ လုံခြုံသောအိုဇုန်းကန့်သတ်ချက်အပြင် အစားအစာနှင့် ရေသန့်ရှင်းရေး အတွက် အသုံးပြုရန်လမ်းညွှန်ချက်များချမှတ်ထားသည်။ သို့သော် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ အိုဇုန်းဖြေရှင်းနည်းများသည် လုံခြုံမှုကိုပိုမိုသေချာစေရန် သင့်လျော်သောစောင့်ကြည့်မှုနှင့်/သို့မဟုတ် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုပိုမိုသေချာစေရန် ပစ္စည်းများကိုဖျက်ဆီးခြင်း၊ ဖယ်ရှားခြင်းများကိုအသုံးပြုရန်ပို၍အားပေးသည်။

အိုဇုန်းလွှာအဆင့်ကို  OSHA/NIOSH, EPA နှင့် USDA/FDA အဓိကအေဂျင်စီသုံးခုမှတဆင့်ကြီးကြပ်ပေးသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *