အိုဇုန်းဆိုတာဘာလဲ။

အိုဇုန်းသည် အောက်ဆီဂျင်အက်တမ်သုံးလုံးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောမော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အောက်ဆီဂျင်အက်တမ်နှစ်ခုသည် အခြေခံအောက်ဆီဂျင်မော်လီကျူးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အသက်ရှူရန် အောက်ဆီဂျင်သည်အသက်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဓာတ်ဖြစ်သည်။ တတိယမြောက်အောက်ဆီဂျင်အက်တမ်သည် အိုဇုန်းလွှာမော်လီကျူးမှခွဲထုတ်နိုင်ပြီး အခြားအရာများ၊ မော်လီကျူးများနှင့် ပြန်လည်တွယ်ကပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း လိုအပ်ချက်များ၊ တောင်းဆိုမှုများကို အခြေခံ၍ အခြားအရာများနှင့် ပေါင်းစပ်တုံ့ပြန်နိုင်သည့်စွမ်းရည် ရှိပါသည်။

EPA United States Environmental Protection Agency website မှ အကြောင်အရာ ကို ဘာသာပြန် ဆိုထားပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *