ပလာစမာ နည်းပညာ နှင့် လူနေမှုဘ၀ပတ်ဝန်းကျင်အခန်းကဏ္ဍ၊

ရူပဗေဒပညာရှင်များနှင့်ဓာတုဗေဒပညာရှင်များသည်ပလာစမာအကြောင်းကိုမကြာသေးမီအချိန်မှသာပြောဆိုနေကြသော်လည်းပလာစမာနှင့်ပတ်သက်သောဖြစ်စဉ်များသည်ရှေးဦးကာလကတည်းက လူသားတို့၏ လူနေမှု ဘ၀ပတ်ဝန်းကျင် အခန်းကဏ္ဍတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဆန်းသစ်သောကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လူသုံးကုန် ပစ္စည်းများ ပေါင်းစပ်မှုများ၊ ကျန်းမာရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး၊ ထုပ်ပိုးမှုနည်းပညာ၊ လူနေမှုအဆောက်အဦးများ၊ ချည်ထည်လူ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ နှင့် နည်းပညာစွမ်းအင်ပုံစံ အသစ်များ အပါအ၀င် စက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များ အားလုံးအတွက် အသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *