ပလာစမာစွမ်းအင်သည်ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေသည် (Plasma energy changes the world)

ပလာစမာ (Plasma) ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည် အဆင့်မြင့်မားမှု့နှင့် မတည်ငြိမ်သောစွမ်းအင်အဆင့်ရှိသော အရာ၀တ္ထုများအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ ပလာစမာ (Plasma) သည် ပလတ်စတစ်နှင့် သတ္တုကဲ့သို့သော အစိုင်အခဲပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့သောအခါ ၎င်း၏စွမ်းအင်ဓာတ်ပြောင်းလဲမှုကို မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် အလျှင်အမြန်လုပ်ဆောင်ပြီး မျက်နှာပြင်စွမ်းအင်ကဲ့သို့ အရေးကြီးသော ဂုဏ်သတ္တိများကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပစ္စည်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများကို ရွေးချယ်ပြုပြင် မွမ်းမံရန် ဤအခြေခံမူကို အသုံးပြုကြသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဓာတုမျက်နှာပြင်ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်များစွာကို Open Air-Plasma ကုသမှုဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ပလာစမာနည်းပညာသည် ကမ္ဘာပေါရှိ ပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *